หน้าหลัก
ประวัติบริษัท
การบริหารงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
  เครื่องตัดหยาบ
  เครื่องเจาะ 24 หัว
  เครื่องลับคมฟัน
  เครื่องอัดประสาน
  เครื่องฟิงเกอร์จอยท
  เครื่องพ่นสีแบบดิสต์
....อิเลคโตรสแตติค

  เครื่องพ่นสีแนวนอน
  ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
....Reuse นำเข้า
  ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
  ผลิตภัณฑ์งานแมชชีน
  เครื่องมือและอุปกรณ์


ผลิตภัณฑ์งานไม้

 


1 ประวัตบริษัท

1

บริษัท คาสติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เริ่มก่อตั้ง และเปิดดำเนินการเมื่อ ปี 1991 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตเครื่องจักร เครื่องมือ และงานหล่อต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องจักร รวมทั้งชิ้นงานที่ใช้กับอุตสาหกรรมงานไม้และงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำเสนอให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและแรงงานต่อไป

ในปี 2007 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ รับสร้างบ้าน โดยได้นำเครื่องจักรที่บริษัทผลิตเองนำมาใช้ ในส่วนของวัตถุดิบที่นำมาใช้ บริษัท จะเน้น วัสดุที่ทำจากไม้และวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ บริษัทฯ เป็นหลัก

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานออกสู่ตลาด หลายโครงการ และได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ ในเรื่องของคุณภาพ การออกแบบบ้าน การตกแต่ง งานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่ชำนาญงาน


บริษัท คาสติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
9/5 หมู่ 10 ตำบล คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร: 02-598-3179-81 แฟ็กซ์: 02-598-3180
อีเมล์ : prasit@casting.co.th
Copyright 2003 casting.co.th All rights reserved. Advertising at prasit_casting99@yahoo.com
All comments are welcome at casting_prasit@hotmail.com