หน้าหลัก
ประวัติบริษัท
การบริหารงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
  เครื่องตัดหยาบ
  เครื่องเจาะ 24 หัว
  เครื่องลับคมฟัน
  เครื่องอัดประสาน
  เครื่องฟิงเกอร์จอยท
  เครื่องพ่นสีแบบดิสต์
....อิเลคโตรสแตติค

  เครื่องพ่นสีแนวนอน
  ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
....Reuse นำเข้า
  ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
  ผลิตภัณฑ์งานแมชชีน
  เครื่องมือและอุปกรณ์


ผลิตภัณฑ์งานไม้

 

เครื่องฟิงเกอร์จอยท์

เป็นเครื่องจักรที่มีระบบการทำงานและการควบคุมที่ทันสมัยโดยระบบการทำงานสามารถเป็นทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ใช้บุคลากรในการทำงานน้อยกว่าเครื่องจักร ทั่ว ๆ ไป แบบควบคุมใช้ PLC สั่งการเพื่อความแม่นยำและความรวดเร็วในการผลิต

 

 

 

 

 

 รายละเอียดของเครื่อง

 

 


ขนาดเครื่อง (กว้าง xยาวx สูง ) 7500x10700x1500 มม.
น้ำหนักโดยรวม 2000 กิโลกรัม.
ความสามารถในการต่อไม้ 6,000 เมตร / 8 ชม.
แรงดันลมที่ต้องการ 7 บาร์
ขนาดแรงดันของปั๊มไฮดรอลิค 50 – 150 บาร์
กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ 380 โวลท์ 45 แอมป์
ชุดควบคุมการทำงานของระบบ Mitsubishi Controller PLC. FX32MR – ES Base Unit

และประกอบไปด้วย ชุดตีไม้ 2 ชุด และชุดต่อไม้ 1 ชุด ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ชุดตีไม้ 2 ชุด


รายละเอียดของเครื่อง
ขนาดของโต๊ะลำเลียงไม้ 500 x 1200 มม.
ขนาดของมอเตอร์ถาดลำเลียงไม้ 1 แรงม้า X 1 ชิ้น
ขนาดของมอเตอร์ตีเละ 1แรงม้า X 4 ชิ้น
ขนาดของมอเตอร์ตัดไม้ 5 แรงม้า X 2 ชิ้น
ขนาดของมอเตอร์ตีไม้ 10 แรงม้า x 2 ชิ้น
ขนาดของปั๊มไฮดรอลิค 3 แรงม้า x 1 ชิ้น
ขนาดของมอเตอร์ชุดป้อนไม้ 1/2 แรงม้า X 3 ชิ้น
ขนาดของมอเตอร์ปั๊มกาว 1แรงม้า X 1 ชิ้น
ขนาดของใบเลื่อยตัดไม้ 12” 80T

ชุดต่อไม้

รายละเอียดของเครื่อง
ความยาวไม้สูงสุด 5,000 มม.
ขนาดของมอเตอร์ป้อนไม้ 1 แรงม้า x 3 ชิ้น
ขนาดของมอเตอร์ตัดไม้ 3 แรงม้า x 1 ชิ้น
ขนาดของมอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิค 2 แรงม้า x 1 ชิ้น
ขนาดของใบเลื่อยตัดไม้ 14” 40T

ขนาดของไม้ที่เหมาะสมกับเครื่อง

ความยาวของไม้สั้นสุด 150 มม.
ความยาวของไม้ยาวสุด 1,000 มม.
ความกว้างของไม้กว้างสุด 100 มม.
ความหนาของไม้สูงสุด 75 มม.


บริษัท คาสติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
9/5 หมู่ 10 ตำบล คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร: 02-598-3179-81 แฟ็กซ์: 02-598-3180
อีเมล์ : prasit@casting.co.th
Copyright 2003 casting.co.th All rights reserved. Advertising at prasit_casting99@yahoo.com
All comments are welcome at casting_prasit@hotmail.com