หน้าหลัก
ประวัติบริษัท
การบริหารงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
  เครื่องตัดหยาบ
  เครื่องเจาะ 24 หัว
  เครื่องลับคมฟัน
  เครื่องอัดประสาน
  เครื่องฟิงเกอร์จอยท
  เครื่องพ่นสีแบบดิสต์
....อิเลคโตรสแตติค

  เครื่องพ่นสีแนวนอน
  ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
....Reuse นำเข้า
  ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
  ผลิตภัณฑ์งานแมชชีน
  เครื่องมือและอุปกรณ์


ผลิตภัณฑ์งานไม้

 

 

1การบริหารงาน

1 การพัฒนาเครื่องจักรและชิ้นงานโลหะให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผมมุ่งมั่น และคาดว่า จะส้างสรรค ์ผลงาน ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีให้กับ อุตสาหกรรมของไทยเรา ผมในฐานะตัวแทนของบริษัท คาสติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัดพร้อมด้วยทีมงานวิศวกรมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ ้มีโอกาศนำเสนอผลงานเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมไม้ ที่กำลังต้องการเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื้อเร่งการ ผลิตและคุณภาพสู่ตลาดโลกแห่งอนาคต


บริษัท คาสติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
9/5 หมู่ 10 ตำบล คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร: 02-598-3179-81 แฟ็กซ์: 02-598-3180
อีเมล์ : prasit@casting.co.th
Copyright 2003 casting.co.th All rights reserved. Advertising at prasit_casting99@yahoo.com
All comments are welcome at casting_prasit@hotmail.com